Raziskovalna dejavnost

Zaključeni projekti

Standardising molecular detection methods to Improve risk assessment capacity for foodborne protozoan Parasites, using Cryptosporidium in ready-to-eat salad as a model (IMPACT)

Eden izmed prednostnih ciljev Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je izboljšati zmožnost ocene tveganja, ki ga za zdravje ljudi predstavljajo s hrano prenosljive praživali. Metode, ki so danes na voljo za ugotavljanje kontaminacije živil s praživalmi, so dolgotrajne, zahtevne za izvedbo in zahtevajo visoke finančne vložke, zaradi česar niso primerne za množično testiranje. Le […]

Collaborative HIV and Anti-HIV Drug Resistance Network (CHAIN)

Kratek opis projekta Vzporedno z razvojem novih protiretrovirusnih zdravil se razvija tudi HIV, tako je na področju odpornosti na zdravila še veliko nejasnega. Za napovedovanje novih mehanizmov odpornosti in ugotavljanje, kako se virus spreminja kot odziv na molekularne in družbene spremembe so potrebna orodja za spremljanje HIV v realnem času. CHAIN ​​je bil obsežni integracijski […]

Spremljanje primarne odpornosti HIV v sklopu ECDC

Kratek opis projekta Protiretrovirusno zdravljenje je okužbo s HIV spremenilo v obvladljivo kronično stanje. Kljub temu je uspešnost zdravljenja odvisna od razvoja odpornih mutacij. Določene odporne različice HIV se lahko uspešno prenašajo, tako so lahko mutacije prisotne že pred samim začetkom zdravljenja, kar predstavlja primarno odpornost virusa (angl. transmitted drug resistance). Evropske smernice zato priporočajo […]

Valid-Screen (Validation of PreCursor-M for enhanced Cervical (Pre)Cancer)

Kratek opis projekta Z 528.000 novimi primeri in 266.000 smrtmi v letu 2012 je rak na materničnem vratu četrti najpogostejši rak pri ženskah, in sedmi ne glede na spol. Raka na materničnem vratu je mogoče preprečiti z rednim presejanjem in spremljanjem, ter je ozdravljiv, če je odkrit in zdravljen zgodaj. V številnih državah so z […]

Vloga metilacije genov FAM19A4 in hsa-mir-124 pri napovedovanju prognoze nezdravljene cervikalne intraepitelijske neoplazije druge stopnje (CIN 2)

Kratek opis projekta Cervikalna intraepitelijska neoplazija druge stopnje (CIN 2) spada med visoko tvegane predrakave spremembe na materničnem vratu, ne predstavlja pa neposredne predstopnje raka. Zdravljenje te spremembe klasično poteka s konizacijo, ki predstavlja učinkovit način zdravljenja, vendar je povezana s povišanim tveganjem za zaplete v prihodnjih nosečnostih. Predvsem pri mlajših ženskah omenjene spremembe vse […]

Spremljanje spreminjanja deleža slovenskih nosečnic z označevalci okužbe s SARS-CoV-2 z nevezanim anonimnim testiranjem

Kratek opis projekta Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sodeluje pri raziskavi oziroma sistemu epidemiološkega spremljanja z naslovom »Spremljanje spreminjanja deleža slovenskih nosečnic z označevalci okužbe s SARS-CoV-2 z nevezanim anonimnim testiranjem«, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru epidemiološkega spremljanja COVID-19. V okviru raziskave poteka nevezano anonimno testiranje ostankov serumov, ki so […]

RISCC – Risk-based Screening for Cervical Cancer

Kratek opis projekta Rak na materničnem vratu je četrti najpogostejši rak na svetu pri ženskah. Kljub temu, da je mogoče s pravočasnim odkritjem predrakavih sprememb raka na materničnem vratu preprečiti, je bilo samo v Evropi v letu 2018 poročanih 61.000 novih primerov raka na materničnih vratov in 25.000 smrti. Maja 2018 je Svetovna zdravstvena organizacija […]

Nadzor prenašalcev porajajočih se mikroorganizmov v Sloveniji

Temeljni raziskovalni projekt ARRS Kratek opis projekta Porajajoče se bolezni so se v preteklosti pojavljale na omejenih odročnih območjih, danes pa ogrožajo prebivalstvo po vsem svetu. Zato je nujen enoten pristop k iskanju vzrokov in vzpostavitev občutljivih nadzornih sistemov. Med porajajočimi se grožnjami tvorijo arbovirusi (virus Denga, virus Zika, virus rumene mrzlice, virus Zahodnega Nila, […]

Infrastrukturni center za raziskave patogenih mikroorganizmov 3. stopnje biološke varnosti

IC BSL-3+ Kratek opis projekta Infrastrukturni center deluje v okviru MIRC UL in ga delno financira tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Infrastrukturni center BSL-3+ predstavlja visoko-tehnološko rešitev za razvojno in raziskovalno dejavnost na področju dela z najnevarnejšimi mikroorganizmi, ki jih uvrščamo v 3. in 4. stopnjo biološke varnosti. IC BSL-3+ predstavlja prvi […]