Predstavitev

Projekti

Raziskovalna oprema

Raziskovanje v okviru domačih in tujih projektov

Raziskovalna dejavnost na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani obsega domače in mednarodne študije patogenetskih in rezistenčnih mehanizmov mikrobov, njihove interakcije z gostiteljevim imunskim sistemom ter molekularne diagnostike in molekularne epidemiologije mikroorganizmov.

Na IMI deluje programska skupina, katere delo predstavlja pomembno osnovo tako za strokovno kot tudi za pedagoško delo. Programsko skupino sestavljajo štirje sklopi medicinske mikrobiologije (BAKTERIOLOGIJA, IMUNOLOGIJA, VIROLOGIJA in sklop ZOONOZE), ki jih povezujejo raziskave molekularne epidemiologije in ekologije ter proučevanje genetskih raznolikosti in patogeneze določenih mikroorganizmov, s katerimi želimo ugotoviti načine prenosa in širjenje ter dejavnike, ki vplivajo na nastanek in potek bolezni ter zdravljenje.

Programska skupina izpolnjuje z zakonom določene kriterije in zahteve, ki so potrebni za delovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih ter programih oziroma za izvajanje raziskovalne dejavnosti, kar spremlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Raziskovalna oprema

Kakovostno izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa znanstvenoraziskovalne dejavnosti omogoča razpoložljiva raziskovalna oprema. Njen nakup subvencionira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

Projekti

Strokovnjaki na IMI so vključeni v različne raziskovalne projekte: nacionalne, bilateralne, evropske in mednarodne. IMI je del različnih mrež in sodelovanj.

EuroRotaNet

Rotavirus Surveillance Network Kratek opis projekta EuroRotaNet je mreža...

read more

Odziv na HIV

Kratek opis projekta V Sloveniji je prevalenca HIV nizka, nesorazmerno visoko...

read more

EVAg

European Virus Archive goes global– Evropski Virusni Arhiv Kratek opis...

read more

EVIDENT

Ebola Virus Disease - correlates of protection, determinants of outcome, and...

read more

ENIVD

European Network of Imported Viral Diseases Kratek opis projekta V preteklih...

read more

WHO-GOARN

WHO Global Outbreak Alert and Response Network Kratek opis projekta Mreža...

read more

EMLab

European Mobile Laboratory Project Kratek opis projekta Nalezljive bolezni, ki...

read more

NoroNet

Kratek opis projekta Noronet je neformalna mreža znanstvenikov v javnih...

read more

CYSTINET

Evropska mreža za teniozo/cisticerkozo Kratek opis projekta Evropska mreža za...

read more