Raziskovalna dejavnost

Tekoči projekti

EuroRotaNet

Rotavirus Surveillance Network Kratek opis projekta EuroRotaNet je mreža evropskih laboratorijev, ki sodelujejo v raziskavi o raznolikosti...

Odziv na HIV

Kratek opis projekta V Sloveniji je prevalenca HIV nizka, nesorazmerno visoko pa je število okužb med moškimi, ki majo spolne odnose z moškimi...

Odnosi parazitskega obstajanja

Program v okviru ARRS Kratek opis projekta Programska skupina obsega veliko število raziskovalcev, ki raziskujejo številna področja mikrobiologije...

EVAg

European Virus Archive goes global– Evropski Virusni Arhiv Kratek opis projekta EVAg je neprofitna organizacija, ki deluje na področju ohranjanja,...

EVIDENT

Ebola Virus Disease - correlates of protection, determinants of outcome, and clinical management Kratek opis projekta Oktobra 2014, ko se je...

ENIVD

European Network of Imported Viral Diseases Kratek opis projekta V preteklih letih se veliko pozornosti posveča porajajočim okužbam. Nalezljive...

WHO-GOARN

WHO Global Outbreak Alert and Response Network Kratek opis projekta Mreža GOARN deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije in je...

EMLab

European Mobile Laboratory Project Kratek opis projekta Nalezljive bolezni, ki povzročajo epidemije predstavljajo v številnih državah veliko...

NoroNet

Kratek opis projekta Noronet je neformalna mreža znanstvenikov v javnih zdravstvenih zavodov ali univerzah, ki si delijo virološke, epidemiološke in...

CYSTINET

Evropska mreža za teniozo/cisticerkozo Kratek opis projekta Evropska mreža za teniozo/cisticerkozo teži k izgradnji močnega in širokega...

Krepitev zdravja delavcev v zdravstvu

Kratek opis projekta Zdravniška zbornica Slovenije je v sodelovanju z UKC Ljubljana, UKC Maribor, ZZZS, Katedro za družinsko medicino Medicinske...