Collaborative HIV and Anti-HIV Drug Resistance Network (CHAIN)

Kratek opis projekta Vzporedno z razvojem novih protiretrovirusnih zdravil se razvija tudi HIV, tako je na področju odpornosti na zdravila še veliko nejasnega. Za napovedovanje novih mehanizmov odpornosti in ugotavljanje, kako se virus spreminja kot odziv na...

Spremljanje primarne odpornosti HIV v sklopu ECDC

Kratek opis projekta Protiretrovirusno zdravljenje je okužbo s HIV spremenilo v obvladljivo kronično stanje. Kljub temu je uspešnost zdravljenja odvisna od razvoja odpornih mutacij. Določene odporne različice HIV se lahko uspešno prenašajo, tako so lahko mutacije...