Valid-Screen (Validation of PreCursor-M for enhanced Cervical (Pre)Cancer)

Kratek opis projekta

Z 528.000 novimi primeri in 266.000 smrtmi v letu 2012 je rak na materničnem vratu četrti najpogostejši rak pri ženskah, in sedmi ne glede na spol. Raka na materničnem vratu je mogoče preprečiti z rednim presejanjem in spremljanjem, ter je ozdravljiv, če je odkrit in zdravljen zgodaj. V številnih državah so z organiziranimi programi presejanja dosegli občutno zmanjšanje incidence raka na materničnem vratu. Testiranje na DNA vizokorizičnih genotipov človeških papilomavirusov (hrHPV) bo nadomestilo citologijo v primarnem presejanju za raka na materničnem vratu. Slabost takega testiranja pa je nizka specifičnost, kar povzroča prediagnosticiranje in nepotrebno zdravljenje. Triaža hrHPV pozitivnih žensk je zato nujna za programe presejanja.

PreCursor-M (Self-screen B.V.) je molekularna metoda, ki temelji na metilacijski stopnji treh gostiteljskih biomarkerjev in ocenjuje napredovanje in resnost bolezni.  Dopolnitev presejanja za hrHPV DNA s PreCursor-M bi podalo dodatne informacije o okužbi in odgovoru gostiteljskih celic na okužbo. To bo omogočilo razločevanje žensk pri katerih bi okužba napredovala v raka na materničnem vratu. Metilacijska stopnja treh molekularnih markerjev (CADM1, MAL in miR124-2) naraste proporcionalno glede na stopnjo napredovanja raka na materničnem vratu. PreCursor-M združuje te markerje v panelni PCR. Markerji so bili vsak posebej validirani na kliničnih vzorcih, kot tudi celoten panel v laboratoriju ter na manjšem številu kliničnih vzorcev. Namen projekta VALID-SCREEN je bil klinično validirati PreCursor-M na petih različnih skupinah kliničnih vzorcev v štirih državah EU, kot triažni test hrHPV DNA primarnemu presejanju za raka na materničnem vratu.

Skills

Posted on

06.01.2022