Infrastrukturni center za raziskave patogenih mikroorganizmov 3. stopnje biološke varnosti

IC BSL-3+

Kratek opis projekta

Infrastrukturni center deluje v okviru MIRC UL in ga delno financira tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Infrastrukturni center BSL-3+ predstavlja visoko-tehnološko rešitev za razvojno in raziskovalno dejavnost na področju dela z najnevarnejšimi mikroorganizmi, ki jih uvrščamo v 3. in 4. stopnjo biološke varnosti. IC BSL-3+ predstavlja prvi tovrstni center v Sloveniji. Ekipo IC BLS-3+ sestavljajo visoko usposobljeni raziskovalci, ki imajo večletne izkušnje za delo v pogojih laboratorija 3. stopnje biološke varnosti, pod vodstvom prof. dr. Tatjane Avšič-Županc, ki je specialist medicinske mikrobiologije, vodja Laboratorija za diagnostiko zoonoz na IMI-MF ter član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. IC BSL-3+ razpolaga z napredno raziskovalno opremo, ki dovoljuje raziskave mehanizmov odpornosti, interakcije z gostiteljevim imunskim sistemom, razvoj novih diagnostičnih metod, epidemiologije, novih terapevtskih in preventivnih ukrepov ter dejavnike, ki vplivajo na širjenje nalezljivih bolezni. Laboratorij je opremljen s podtlakom, ki zagotavlja nadzorovan pretok zraka skozi sistem HEPA filtrov. Prostori in oprema v laboratoriju so računalniško nadzorovani. Notranjost laboratorija sestavljata dve enoti: prva je opremljena za izolacijo patogenih mikroorganizmov na celični linijah ali kultivacijo na umetnih gojiščih ter biološkima komorama II. in III. stopnje biološke varnosti. Druga enota je namenjena študijam imunopatogeneze, in interakcij med gostiteljem in patogenim mikroorganizmom. IC BSL-3+ predstavlja raziskovalno stičišče več raziskovalnih programov Univerze v Ljubljani kot tudi drugih javnih raziskovalnih organizacij in gospodarstva ter vključuje tudi posredovanje znaj in izkušenj širši javnosti. Poleg sodelovanja z različnimi raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji, IC BSL-3+ nudi podporo tudi državnim inštitucijam pri pripravljanju akcijskih planov in aktivnosti za varovanje splošnega zdravja ljudi ter preprečitev izrednih dogodkov ter uspešno sodeluje v več mednarodnih mrežah in raziskovalnih projektih. Naštete dejavnosti infrastrukturnega programa in povezovanje med različnimi institucijami bodo neposredno prispevale k večji popularizaciji znanosti ter večjemu ugledu slovenske znanosti doma in v tujini.

Skills

Posted on

14.11.2021