Project status -testing page


EuroRotaNet

Standardising molecular detection methods to Improve risk assessment capacity for foodborne protozoan Parasites, using Cryptosporidium in ready-to-eat salad as a model (IMPACT)

Evropska mreža za parazite, ki se prenašajo s hrano – A European Network for Foodborne Parasites (Euro-FBP)

Collaborative HIV and Anti-HIV Drug Resistance Network (CHAIN)

Molecular diversity of Epstein – Barr virus (MDEBV)

Spremljanje primarne odpornosti HIV v sklopu ECDC

Clinical and Translational Evaluation of Recurrent Respiratory Papillomatosis (CTERRP)

Primerjava izražanja genov v endometriju v času vgnezditvenega okna pri debelih ženskah s sindromom policističnih jajčnikov pred in po hujšanju z zdravili ali s spremembo življenjskega sloga

Abbott RealTime High Risk HPV Assay Evaluation for Primary Cervical Screening – 3 years Follow up Slovenian Cohort Study

Valid-Screen (Validation of PreCursor-M for enhanced Cervical (Pre)Cancer)

CoheaHr – Comparing health services interventions for the prevention of HPV-related cancer

Vloga metilacije genov FAM19A4 in hsa-mir-124 pri napovedovanju prognoze nezdravljene cervikalne intraepitelijske neoplazije druge stopnje (CIN 2)

Epidemiološko spremljanje deleža s HCV okuženih nosečnic z nevezanim anonimnim testiranjem

Spremljanje spreminjanja deleža slovenskih nosečnic z označevalci okužbe s SARS-CoV-2 z nevezanim anonimnim testiranjem

Odziv na HIV

RISCC – Risk-based Screening for Cervical Cancer

Odnosi parazitskega obstajanja

Nadzor prenašalcev porajajočih se mikroorganizmov v Sloveniji

Vzpostavitev monitoringa prenašalcev vektorskih bolezni v Sloveniji

Infrastrukturni center za raziskave patogenih mikroorganizmov 3. stopnje biološke varnosti

EVAg

EVIDENT

ENIVD

WHO-GOARN

EMLab

NoroNet

CYSTINET

Ugovor o naučnoistraživačkoj, obrazovnoj i poslovno-tehničkoj saradnji u cilju formiranje mreže istraživača radi izučavanja Lajmske bolesti u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji

Krepitev zdravja delavcev v zdravstvu

Strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi

Referenčni virološki laboratorij za mobilni biološki laboratorij Slovenske vojske